ATC CAM KẾT ĐÀO TẠO THÀNH NGHỀ

Trách nhiệm của người có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ.

Trách nhiệm của người có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ.

1.Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ

(không phân biệt đối tượng thuộc diện phải nộp hay không phải nộp) phải kê khai lệ phí trước bạ như sau:

a) Mỗi lần nhận tài sản (do mua, chuyển nhượng, chuyển đổi, được biếu, tặng, cho, thừa kế…),

chủ tài sản (hoặc người được chủ tài sản uỷ quyền) phải kê khai lệ phí trước bạ theo mẫu tờ khai số 01/LPTB

hoặc 02/LPTB ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của

Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết

thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế. Người kê khai phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc kê khai.

b) Tờ khai lệ phí trước bạ được lập riêng cho từng tài sản thành 2 bản và kèm theo giấy tờ có liên quan

(sau đây gọi chung là hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ), nộp tại cơ quan nhà nước tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại mục IX phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC.

c) Để phù hợp với thời hạn đăng ký sang tên, di chuyển xe quy định tại phần B,

mục II Thông tư số 06/2009/TT-BCA(C11) ngày 11/03/2009 của Bộ Công An quy định việc cấp,

thu hồi đăng ký, biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và để thống nhất thực hiện đối với các loại tài sản,

đồng thời phù hợp với tình hình thực tế, thời hạn  phải kê khai lệ phí trước bạ

với cơ quan Thuế được quy định như sau:

Chậm nhất là ba mươi (30) ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển giao tài sản giữa hai bên

hoặc ngày ký xác nhận “hồ sơ tài sản hợp pháp”

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với tài sản chuyển dịch quyền sở hữu, sử dụng trước ngày

Nghị định số 176/1999/NĐ-CP có hiệu lực thi hành nếu chưa kê khai lệ phí trước bạ

thì thời hạn phải kê khai lệ phí trước bạ được tính kể từ ngày Nghị định số 176/1999/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Chủ tài sản (hoặc người được chủ tài sản uỷ quyền)

có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ với cơ quan nhà nước theo quy định

tại điểm 1.2mục IX phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC

ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại Thông tư này

Trường hợp chủ tài sản không trực tiếp kê khai, nộp lệ phí trước bạ mà uỷ quyền cho người khác kê khai,

nộp thay thì việc uỷ quyền phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, người được uỷ quyền phải xuất trình:

– Giấy ủy quyền nộp thay lệ phí trước bạ của chủ tài sản, ghi rõ: tên và địa chỉ,

số chứng minh nhân dân của người được ủy quyền (đối với cá nhân); hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức ủy quyền (đối với tổ chức);

Trung tam dạy ke toan tai Thanh Hoa
Trung tam dạy ke toan tai Thanh Hoa

Chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền kê khai, nộp thay lệ phí trước bạ.

– Trường hợp tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế thực hiện hợp đồng làm dịch vụ kê khai lệ phí trước bạ cho chủ tài tài sản

thì đại lý thuế phải thực hiện đúng quy định về trách nhiệm của đại lý thuế khi làm thủ tục về thuế (ký tên, đóng dấu trên hồ sơ kê khai,

ghi rõ số chứng chỉ hành nghề…).

  1. 3.Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ
  2. có trách nhiệm nộp lệ phí trước bạ đầy đủ, đúng hạn vào ngân sách nhà nước
  3. (trừ trường hợp không phải nộp hoặc được miễn) theo quy định của pháp luật.
  4. Lệ phí trước bạ nộp bằng Đồng Việt Nam theo chương, loại, khoản, mục,
  5. tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước quy định.
địa chỉ học kế toán tốt nhất Thanh Hóa
địa chỉ học kế toán tốt nhất Thanh Hóa

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc biên lai thu lệ phí trước bạ,

kèm theo thông báo nộp lệ phí trước bạ của cơ quan Thuế giao cho người nộp là chứng từ xác định chủ tài sản

đã hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ để thực hiện đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với tài sản mua bán, chuyển dịch quyền sở hữu, sử dụng trước ngày Nghị định số 176/1999/NĐ-CP

của Chính phủ có hiệu lực thi hành (01/01/2000) mà người đang sở hữu,

sử dụng hợp pháp chưa nộp lệ phí trước bạ thì phải nộp lệ phí trước bạ và chỉ phải nộp một lần theo quy định

tại Nghị định số 176/1999/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư này

(không phải nộp thay hoặc bị xử phạt đối với trường hợp tài sản đã chuyển dịch nhiều lần trước ngày 01/01/2000).

Trường hợp tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ chuyển dịch từ  ngày

Nghị định số 176/1999/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành (01/01/2000) thì mỗi lần chuyển dịch phải kê khai,

Trung tam dạy ke toan tai Thanh Hoa
Trung tam dạy ke toan tai Thanh Hoa

nộp lệ phí trước bạ riêng cho từng lần chuyển dịch (trừ trường hợp quy định tại khoản 17 Điều 3 Thông tư này).

Trường hợp người giao tài sản chưa nộp lệ phí trước bạ thì người nhận tài sản phải nộp lệ phí trước bạ

thay cho người giao tài sản theo quy định của pháp luật.

Học kế toán thực tế ở Thanh Hóa

Địa chỉ: Số 89 Đại Lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( cách Bưu Điện tỉnh Thanh Hoá 1km về hướng đông, hướng đi BigC).

☎ Hotline: 0948.815.368 – 0961.815.368

Trung tam dạy ke toan tai Thanh Hoa
Trung tam dạy ke toan tai Thanh Hoa

Lớp học kế toán thuế ở Thanh Hóa

Học kế toán tại Thanh Hóa

Hoc ke toan thuc hanh o Thanh Hoa

Hoc ke toan tai Thanh Hoa

Hoc ke toan thuc hanh tai Thanh Hoa

Trung tam dạy ke toan tai Thanh Hoa

Học kế toán thực tế ở Thanh Hóa.

Hoc ke toan o Thanh Hoa

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo