ATC CAM KẾT ĐÀO TẠO THÀNH NGHỀ

Thuế trước bạ là gì?

Thuế trước bạ.

Là mọi trường hợp chuyển dịch về quyền sở hữu hoặc sử dụng về nhà đất, phương tiện vận tải,…

đều phải nộp thuế trước bạ.

Thuế trước bạ phải nộp khi chuyển dịch về quyền sở hữu tài sản nào được ghi tăng nguyên giá tài sản đó.

1. Các đối tượng ô tô, xe máy chịu lệ phí trước bạ

Theo quy định, xe ô tô, xe máy thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ (thực tế còn được gọi là thuế trước bạ) bao gồm:

– Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, các loại xe tương tự thuộc đối tượng phải đăng ký

và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (sau đây gọi chung là xe máy).

– Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô,

các loại xe tương tự thuộc đối tượng phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Học kế toán thực tế ở Thanh Hóa
Học kế toán thực tế ở Thanh Hóa

2. Giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Trường hợp giá chuyển nhượng ô tô, xe máy thực tế trên thị trường thấp hơn giá tính lệ phí trước bạ do

Bộ Tài chính ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ là giá do Bộ Tài chính ban hành.

Tuy nhiên:

– Trường hợp phát sinh ô tô, xe máy mà tại thời điểm nộp tờ khai lệ phí trước bạ chưa có trong Bảng giá tính lệ phí trước bạ

do Bộ Tài chính ban hành thì Cơ quan Thuế sẽ áp dụng giá tính lệ phí trước bạ theo quy định tại điểm a khoản

2 Điều 6 Nghị định 140 để làm căn cứ tính lệ phí trước bạ.

– Trường hợp giá chuyển nhượng ô tô, xe máy thực tế trên thị trường có biến động tăng hoặc giảm 20%

trở lên so với giá tính lệ phí trước bạ tại Bảng giá tính lệ phí trước bạ thì Bộ Tài chính sẽ ban hành giá tính lệ phí trước bạ

Học kế toán thực tế ở Thanh Hóa
Học kế toán thực tế ở Thanh Hóa

bổ sung đảm bảo giá tính lệ phí trước bạ sát với giá chuyển nhượng ô tô, xe máy thực tế trên thị trường.

Địa chỉ học kế toán thực tế ở Thanh Hóa

Địa chỉ học kế toán thực tế tại Thanh Hóa

Địa chỉ học kế toán thực tế tại Thanh Hóa

Trung tâm dạy kế toán ở Thanh Hóa

Lớp dạy kế toán thực hành tại Thanh Hóa

Học kế toán thuế tại Thanh Hóa

Học kế toán thực hành tại Thanh Hóa

Học kế toán ở Thanh Hóa

Học kế toán thực hành ở Thanh Hóa

Học kế toán thực tế ở Thanh Hóa


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo