ATC CAM KẾT ĐÀO TẠO THÀNH NGHỀ

Hóa đơn khuyến mãi có phải kê khai thuế không?

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

Có phải kê khai hóa đơn hàng khuyến mãi hay không? Đây cũng là câu hỏi khiến nhiều người thắc mắc,

vậy chúng ta cùng tìm hiểu nhanh vấn đề này nhé!

 1. Khái niệm khuyến mại là gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 88 Luật Thương mại 2005 quy định về khuyến mại như sau:

“Điều 88. Khuyến mại

Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa,

cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

Thương nhân thực hiện khuyến mại là thương nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa Có phải kê khai hóa đơn hàng khuyến mãi hay không? Đây cũng là câu hỏi khiến nhiều người thắc mắc
Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

a) Thương nhân trực tiếp khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh;

b) Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của

thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó.”

2. Một số hình thức hàng khuyến mại

Căn cứ theo Điều 92, Luật Thương mại năm 2005 và hướng dẫn tại Nghị định 81/2018/NĐ-CP,

có 9 hình thức khuyến mại như sau:

 • Sử dụng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm mẫu cho khách hàng dùng thử để không phải trả tiền.
 • Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ miễn phí cho khách hàng.
 • Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với mức giá thấp hơn giá bán, giá cung ứng dịch vụ trước đó,

sẽ áp dụng trong một khoảng thời gian nhất định đã đăng ký hoặc thông báo. Nếu hàng hóa, dịch vụ

này thuộc diện Nhà nước quản lý thì giá hàng hóa, dịch vụ sẽ thực hiện theo quy định của Chính phủ.

 • Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đi kèm với phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng

được hưởng một số lợi ích nhất định.

 • Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để lựa chọn ra người trao

thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa Có phải kê khai hóa đơn hàng khuyến mãi hay không? Đây cũng là câu hỏi khiến nhiều người thắc mắc
Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa
 • Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may mắn mà

việc tham gia các chương trình này gắn với hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ, việc trúng thưởng dựa

trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ.

 • Tổ chức các chương trình khách hàng, tặng thưởng dựa trên giá trị đơn hàng, thể hiện dưới hình thức

thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc một số hình thức khác.

 • Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình giải trí, các sự kiện khác vì mục đích khuyến mãi.
 • Hình thức khuyến  mãi khác được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.
 1. Hàng khuyến mãi có chịu thuế VAT không?

Căn cứ theo Điều 7, Thông tư 219/2013/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định về giá tính thuế đối với hàng hóa khuyến mại như sau:

“…

 1. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương

mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại

nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như

hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Một số hình thức khuyến mại cụ thể được thực hiện như sau:

 1. a) Đối với hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng

thử không phải trả tiền, tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền thì giá

tính thuế đối với hàng mẫu, dịch vụ mẫu được xác định bằng 0.”

Mặt khác, theo Luật Thương mại, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho mục đích khuyến mại,

quảng cáo, hàng mẫu phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về thương mại về hoạt động xúc tiến

thương mại, nghĩa là phải đăng ký đầy đủ với Sở công thương trước khi sử dụng hàng hóa, sản phẩm,

dịch vụ vào mục đích khuyến mại.

ưNhư vậy, theo hai quy định nêu trên:

 • Nếu hàng khuyến mại đã đăng ký hợp pháp với Sở Công thương thì giá tính thuế bằng 0,

không phải nộp thuế GTGT.

 • Ngược lại, nếu hàng khuyến mại chưa được đăng ký với Sở công thương thì người bán sẽ phải

kê khai, tính thuế và nộp thuế như áp dụng đối với hàng cho biếu tặng.

 1. Hàng khuyến mãi có phải xuất hóa đơn không?

Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn,

chứng từ, tại Điều 4 quy định như sau:

“Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

 1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua

(bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa,

dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả lương thay cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng

hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho

mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường

hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy

định tại Điều 12 Nghị định này.”

Như vậy, đối với hoạt động khuyến mãi, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua.

Và hiện tại, trừ trường hợp không thuộc diện sử dụng hóa đơn điện tử, người bán phải lập hóa đơn

điện tử theo hướng dẫn tại Điều 12, Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

 1. Hàng hóa khuyến mại có được khấu trừ VAT đầu vào?

Căn cứ theo Khoản 5, Điều 14, Thông tư 219/2013/TT-BTC về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

Theo quy định trên, hóa đơn đầu vào của hàng khuyến mãi được khấu trừ.

Trên đây là một số quy định về thuế giá trị gia tăng hàng khuyến mãi. Các doanh nghiệp đang thực

hiện các chính sách xúc tiến thương mại khuyến mãi cần lưu ý xuất hóa đơn, áp dụng các quy định

về chính sách thuế đảm bảo tuân thủ quy định.

 1. Cách kê khai hóa đơn hàng biếu tặng, khuyến mãi

6.1 Hàng biếu tặng

➤ Bên cho biếu tặng:

Kê khai đầu vào: Khi mua hàng hóa, dịch vụ để phục vụ cho hoạt động biếu tặng: Doanh nghiệp kê khai

các hóa đơn chứng từ mua vào này vào chỉ tiêu 23, 24, 25 trên tờ khai 01/GTGT như mua hàng hóa bình

thường nếu đủ điều kiện được khấu trừ.

Kê khai đầu ra: Khi xuất hàng hóa, dịch vụ ra biếu tặng: Doanh nghiệp kê khai vào chỉ tiêu giá trị hàng hóa,

dịch vụ bán ra và thuế GTGT trên tờ khai 01/GTGT (thuế suất tương ứng với mặt hàng ghi trên

chứng từ) như bán hàng bình thường.

Lưu ý:

Khi kê khai thì sẽ có trường hợp lệch doanh thu giữa sổ sách kế toán và tờ khai GTGT vì trên

sổ thì doanh nghiệp thực hiện hạch toán vào chi phí, còn trên tờ khai đang ghi nhận giá trị hàng

hóa bán ra (doanh thu). Cần lưu ý hàng biếu tặng để giải trình khi cần.

➤ Bên nhận được hàng biếu tặng:

Bên nhận không phải thanh toán nên không có chứng từ thanh toán để đủ điều kiện được khấu

trừ thuế GTGT đầu vào nên không phải kê khai hóa đơn hàng biếu tặng.

6.2 Hàng khuyến mại

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại đáp ứng đủ điều kiện theo pháp luật thương mại, giá trị tính thuế

được xác định bằng không (0) thì không phải kê khai, còn nếu hàng hóa, dịch vụ khuyến mại nhưng

không đáp ứng đủ theo quy định của pháp luật về thương mại thì kê khai tương tự như hàng hóa,

dịch vụ biếu tặng được nêu ở trên.

Trên đây là bài viết thông tin đến bạn đọc về vấn đề hóa đơn khuyến mãi có cần kê khai thuế,

chúc các bạn sức khỏe và thành công nhé!

Hoc ke toan cap toc o thanh hoa Có phải kê khai hóa đơn hàng khuyến mãi hay không? Đây cũng là câu hỏi khiến nhiều người thắc mắc,
Hoc ke toan cap toc o thanh hoa

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

 ( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

Hoc ke toan cap toc o thanh hoa

Nơi đào tạo kế toán thực hành ở Thanh Hóa

Trung tam hoc ke toan tot nhat o Thanh Hoa

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo