ATC CAM KẾT ĐÀO TẠO THÀNH NGHỀ

Chi phí vé máy bay hợp lệ cho doanh nghiệp quy định ra sao?

Hoc ke toan tai thanh hoa

Để chi phí vé máy bay hợp lệ thì cần thỏa mãn những điều kiện gì? Chúng ta cùng theo dõi bài viết sau để biết thêm thông tin chi tiết nhé!

  1. Quy định hiện hành về chi phí vé máy bay hợp lệ theo pháp luật

Chi phí vé máy bay hợp lệ theo quy định hiện hành

Căn cứ điểm 2.9 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định:

Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp.

Trường hợp doanh nghiệp cử người lao động đi công tác (bao gồm công tác trong nước và công tác nước ngoài) nếu có phát sinh chi phí từ 20 triệu đồng trở lên, chi phí mua vé máy bay mà các khoản chi phí này được thanh toán bằng thẻ ngân hàng của cá nhân thì đủ điều kiện là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Hoc ke toan tai thanh hoa Để chi phí vé máy bay hợp lệ thì cần thỏa mãn những điều kiện gì? Chúng ta cùng theo dõi bài viết sau để
Hoc ke toan tai thanh hoa

– Có hóa đơn, chứng từ phù hợp do người cung cấp hàng hóa, dịch vụ giao xuất.

– Doanh nghiệp có quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác.

– Quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp cho phép người lao động được phép thanh toán khoản công tác phí, mua vé máy bay bằng thẻ ngân hàng do cá nhân là chủ thẻ và khoản chi này sau đó được doanh nghiệp thanh toán lại cho người lao động.

Trường hợp doanh nghiệp có mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho người lao động đi công tác để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay (boarding pass) và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển. Trường hợp doanh nghiệp không thu hồi được thẻ lên máy bay của người lao động thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển.

Theo đó, tiền vé máy bay cho nhân viên công tác là chi phí được trừ khi thỏa mãn:

– Có đầy đủ các hóa đơn, giấy tờ hợp pháp theo quy định.

– Doanh nghiệp đã khoán các khoản chi phí phụ cấp công tác trên quy chế nội bộ của doanh nghiệp.

– Mức chi trên 20 triệu đồng phát sinh trong quá trình công tác (kể cả chi phí vé máy bay).

– Doanh nghiệp mua vé máy bay qua thông qua website điện tử phục vụ người lao động đi công tác.

  1. Chi phí vé máy bay hợp lệ đối với các trường hợp cụ thể

2.1. Chi phí vé máy bay khi doanh nghiệp trực tiếp mua vé tại đại lý

Chi phí vé máy bay khi doanh nghiệp trực tiếp mua vé tại đại lý

Theo đó, chi phí vé máy bay công tác doanh nghiệp trực tiếp mua vé tại đại lý được tính vào khoản chi phí hợp lệ khi và chỉ khi:

– Có các hóa đơn, giấy tờ hợp lệ kèm theo.

– Cung cấp đầy đủ vé máy bay, thẻ lên máy bay.

– Các hóa đơn thanh toán làm minh chứng.

+ Trường hợp khoản chi phí có giá trị từ 20.000.000 đồng trở lên thì phải có chứng từ thanh toán, không dùng tiền mặt.

+ Trường hợp khoản chi phí dưới 20.000.000 đồng thì có thể sử dụng tiền mặt.

2.2. Doanh nghiệp cho nhân viên đi công tác tự mua vé máy bay

Căn cứ theo Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC quy định, khoản chi phí doanh nghiệp khoán cho nhân viên tự mua vé máy bay sẽ được trừ vào khoản chi phí đi lại khi:

– Có đầy đủ hóa đơn trong trường hợp cá nhân mua trực tiếp tại đại lý.

– Vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay trong trường hợp cá nhân mua qua website.

– Các hóa đơn thanh toán của cá nhân với bên bán hàng.

– Doanh nghiệp có các quyết định về việc cử người đi công tác.

– Các quy chế tài chính, quy chế nội bộ của doanh nghiệp cho phép cá nhân được phép thanh toán các khoản chi phí bằng tài khoản cá nhân. Đồng thời, khoản chi phí này cũng được doanh nghiệp chi trả lại cho người lao động.

Doanh nghiệp cho nhân viên đi công tác tự mua vé máy bay

Bên cạnh đó, cá nhân được cử đi công tác (trong nước và nước ngoài) có phát sinh chi phí được thanh toán bằng thẻ ngân hàng cá nhân từ 20.000.000 đồng trở lên thì phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:

+ Hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

+ Có hóa đơn, giấy tờ hợp pháp.

+ Có quyết định cử người đi công tác của doanh nghiệp.

+ Quy chế tài chính của doanh nghiệp có quy định về các khoản chi phí công tác được phép thanh toán bằng tài khoản cá nhân. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có trách nhiệm chi trả lại cho người lao động.

Hoc ke toan tai thanh hoa Để chi phí vé máy bay hợp lệ thì cần thỏa mãn những điều kiện gì? Chúng ta cùng theo dõi bài viết sau để
Hoc ke toan tai thanh hoa

2.3. Chi phí khi doanh nghiệp mua vé máy bay thông qua website điện tử

Chi phí doanh nghiệp mua vé máy bay thông qua website điện tử

Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định, chi phí doanh nghiệp mua vé máy bay thông qua website điện tử được xem là khoản tiền hợp lệ khi:

– Cung cấp đầy đủ vé máy bay điện tử.

– Cung cấp thẻ lên máy bay.

– Cung cấp chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Trong trường hợp doanh nghiệp không thu hồi được thẻ lên máy bay, chứng từ làm căn cứ tính vào khoản chi phí được trừ bao gồm:

– Vé máy bay điện tử;

– Các quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác.

– Các chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp.

2.4. Chi phí vé máy bay cho chuyên gia người nước ngoài

Căn cứ theo điểm g.6 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

g.6) Khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi do người sử dụng lao động trả hộ (hoặc thanh toán) cho người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người lao động là người Việt Nam làm việc ở nước ngoài về phép mỗi năm một lần.

Căn cứ xác định khoản tiền mua vé máy bay là hợp đồng lao động và khoản tiền thanh toán vé máy bay từ Việt Nam đến quốc gia người nước ngoài mang quốc tịch hoặc quốc gia nơi gia đình người nước ngoài sinh sống và ngược lại; khoản tiền thanh toán vé máy bay từ quốc gia nơi người Việt Nam đang làm việc về Việt Nam và ngược lại.

Theo đó, khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi cho các chuyên gia nước ngoài về phép 1 lần/1 năm sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. Trong trường hợp, khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi cho chuyên gia nước ngoài về phép vượt quá 1 lần/ 1 năm và chi phí phục vụ cho các chuyên gia nước nước ngoài thì được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của chuyên gia nước ngoài.

2.5. Chi phí mua vé máy bay hãng nước ngoài

hi phí vé máy bay hãng nước ngoài

Căn cứ theo quy định hiện hành, doanh nghiệp mua vé máy bay khứ hồi của hãng hàng không nước ngoài thông qua website thì khi thanh toán, doanh nghiệp có nghĩa vụ khấu trừ, khai và nộp thuế TNDN nhà thầu theo tỷ lệ 2% trên doanh thu. Thuế GTGT không phải khấu trừ đối với các hoạt động vận tải quốc tế.

2.6. Chi phí vé máy bay cho Giám đốc công ty TNHH một thành viên

Chi phí vé máy bay cho giám đốc công ty TNHH MTV

Theo quy định, chi phí vé máy bay và lưu trú tại Việt Nam cho giám đốc công ty TNHH một thành viên thì sẽ không được khấu trừ thuế GTGT. Mặt khác, khoản chi phí này sẽ được trừ khi tính thuế TNDN, cụ thể như sau:

– Chủ công ty TNHH một thành viên sẽ được công ty thanh toán tiền vé máy bay lưu trú khách sạn tại Việt Nam nếu có quy định tại hợp đồng lao động.

– Với thuế TNCN, khoản chi phí chủ công ty được nhận không được tính vào thu nhập chịu thuế.

– Công ty sẽ không được khấu trừ thuế GTGT khi tính thu nhập chịu thuế TNDN.

  1. Hạch toán chi phí vé máy bay hợp lệ ra sao?

Hạch toán chi phí vé máy bay cho doanh nghiệp

Căn cứ vào các chứng từ và mục đích công tác của người lao động, bộ phận kế toán sẽ tiến hành hạch toán vào các tài khoản chi phí liên quan như sau:

Nợ TK 641: Chi phí bán hàng

Nợ TK 642: Chi phí để tiến hành quản lý doanh nghiệp

Nợ TK 133: Khoản thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Có TK 111, 112: Khoản chi phí mua vé máy bay.

Trên đây là bài viết hướng dẫn các quy định để tiền vé máy bay được tính là chi phí hợp lí, kế toán ATC hi vọng mang lại nhiều thông tin hữu ích đến cho bạn đọc nhé!

Chúc các bạn thành công!

Học kế toán tại thanh hóa Để chi phí vé máy bay hợp lệ thì cần thỏa mãn những điều kiện gì? Chúng ta cùng theo dõi bài viết sau để biết thêm
Học kế toán tại thanh hóa

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

Hoc ke toan o thanh hoa

Dia chi ke toan thue tai Thanh Hoa

Nơi dạy kế toán tổng hợp ở Thanh Hóa

Noi day kế toan tong hop tai Thanh Hoa

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo