Học kế toán tại Thanh Hóa

Học kế toán tại Thanh Hóa Tôi là một kế toán đã đi làm được hai năm, những công việc tôi từng làm chủ yếu là kế toán nội bộ, các công việc lẻ tẻ, ít liên quan đến nghiệp vụ. Lâu dần tôi thậm chí quên cả định khoản. Năm vừa qua là một … Đọc tiếp Học kế toán tại Thanh Hóa